Slovníček pojmů

18. prosince 2007 v 22:11 | Kelly |  Slovníček pojmů
Akaša: Pátý element, všudypřítomná duchovní síla prostupuje vesmírem. Je to energie, za které byly svořené prvky.
Amulet: Přírodní předmět, který nosí nositeli ochranu.Amulet může být např. kámen, zkamenělina, zub žraloka, medvěda, kámen s otvorem uprostřed ( např. achát). Amulety nesmíme zaměňovat za uměle vyrobené talismany.
Archetyp: Archetypy jsou univerzální symboly. Archeotypní symboly k nám hovoří v ekumenickém jazyce v podvědomí. Jsou to "obrazy zahalující naše sny, představující "sílu" božstev a nástroj umožňující všechny formy věštění. Archetypní představy se používají ve velké míře při duchovním putování.
Aspekt: Zvláštní princip nebo část tvořivé životní síly s níž se pracuje nebo je uznávána v jednu určitou dobu.
Astrologie: Učení a víra v účinky pohybů a poloh planet a dalších nebeských těles na život a chování lidí.
Babice: Aspekt bohyně reperzentující starou ženu. Je symbolizována ubývajícím měsícem, mrchožroutskou vránou, kotlem a černou barvou. Jejími sabaty jsou Mabon a Samhain.
Bohyně: Ženský aspekt božstva.
Bolline: Nůž s bílou rukojetí, používaný k řezání bylin a jiných rituálních potřeb.
Božstvo: Souhrnný název pro boha a bohyni.
Beltane: Beltane je svátek, který se slaví 30. dubna nebo 1. května. Oslavuje symbolickou jednotu, spojení a sňatek bohyně a Boha a navazuje na předcházející letní měsíce.
Bůh: Mužský aspekt božstva
Bylinkářství: Umění používat byliny k magickým i lékařským účelům.
Cauldron :Výraz spojovaný s čarodějnictvím (kotel). Dá se používat k vaření, umývání, výrobě lektvarů, nápojů.
Coven: Skupina čarodějnic, které společně pracují a uctívají bohy. Může se skládat s libovolného počtu čarodějnic, mužů, žen.
Čarodějnictví: Praktikování přirozené magie - používání bylinek, svíček, kamenů, a dalších magických předmětů, zaklínání, prospěšná magie. Rovněž odkazuje na náboženství Wicca.
Čarodějnice: Obvyklý název pohanů kelstkých, anglokeltských, jihogermánských tradic. Je to ta, která praktikuje čarodějnictví.
Čarování: Zvláštní magický rituál k získání, změnění nebo vypuzení věci nebo stavu.
Druidové: Byli to kněžskou třídou kelstké společnosti, mágy, spisovateli, básníky, kráslovskými rádci. Přisuzuje se jim moc vytvoření kelstkého stromového kalendáře, schopnost komunikace s bájnými bytostmi a vynikající věštecké dovednosti.
Esbat: Pohanský svátek, připadající na každý úplněk.
Evokace: Akt přivolání přítomnosti božstev, přátelských duchů nebo živlů do kruhu nebo domů.
Grimoár: Kniha magických kouzel a rituálů
Hůlka: Rituální nástroj, který se používá pro vytváření kruhů. Může symbolizovat buď prvek vzduchu a východní směr nebo oheň a jih.
Imbolig: Je známý jako Hromnice, dodržovaný 2 . února. Je to den, kdy se uctívá panenská bohyně jako mladá nevěsta vracejícího se boha slunce.
Invokace: Akt vtahování aspektu určitého božstva do vašeho fyzického já.
Kabala: Soubor mystických učení z židovsko-gnostické tradice, na níž založily praxi tradice ceremoniální magie a alexandrovská pohanská tradice. Principy kabaly jsou staré, jako systém studia se však datuje až od středověku.
Kadidelnice: Ohnivzdorná nádoba na pálení vůní.
Kalich: Kalich je rituální nástroj představující vodu a západ a je symbolem ženského principu tvoření.
Kletba: Koncentrace negativní a destruktivní energie, je záměrně vytvořena a zaměřena na osobu, místo, věc.
Keltský stromový kalendář: Systém počítání třinácti lunárních měsíců roku, jenž je založen na tom, že ke každému měsíci je přiřazen posvátný strom ztělesňující jeho povahu.
Klan: Rozšířený rodinný systém.
Kouzlo: Magický "rituál", obvykle nenáboženského charakteru, často doprovázený mluvením.
Kniha stínů: Je to deník, kniha kouzel a průvodce rituály používanými jednotlivými čarodějkami nebo covenem (skupinou) čarodějnic. Je jiné jméno pro grymoár. Je to text, ve kterém se nachází zapsaná kouzla, myšlenky a rituály.
Kolo roku: Představa věčného cyklu. Symbolem kola roku je věnec, prsten, had držící ocas v tlamě nebo kolo s paprsky. V pohanské mytologii bohyně otáčí kolem roku a přináší změny pro své období.
Kruh: Posvátné místo, v němž se provádějí veškeré magické úkoly, úkony a rituály. Kruh obasahuje zvýšenou energii, poskytuje ochranu mágovi/čarodějnici a je vytvářen a rušen jejich vlastními energiemi.
Kužel energie: Rituál zvyšování a soustřeďování energie v kruhu jednotlivce nebo skupiny. Když energie dosáhne vrcholu, je uvolňována, aby vykonala svou práci. Tancování ve směru hodinových ručiček se zaříkáním nebo zpěvem je nejběžnější metodou zvyšování kužele síly.
Mabon : Svátek pojemnovaný podle velšského boha. Tento sabat se koná o podzimní rovnodennosti a oslavuje druhou sklizeň, vinobraní a vyrovannost.
Magie: Magii odlišujeme od iluzionistických kouzel předváděnými na jevišti. Magie je věda a umění uskutečňovat změny podle vlastní vůle.
Megality: Velké stojící kameny nacházející se v kelstkých zemích.
Menhiry: Vztyčené kameny v kelstkých zemích. Tvoří je buď jeden kámen nebo několik manenů umístěných do kruhu.
Midsummer : Sabat dodržovaný o letním slunovratu. oslavuje boha slunce na vrcholu jeho moci a bohyně jako budoucí těhotné matky.
Nabíjení energií: Akt posilování byliny, kamene nebo jiného magického předmětu vlastními energiemi směřovanými k magickému síli.
Nebeský šat: Rituální nahota.
Ostara: Sabat, který se koná o jarní rovnodennosti. Tento sabat oslavuje rovnováhu a obnovu života.
Odvar: Bylinkový čaj, kdysi dávno zvaný lektvar. Obvykle se horkou vodou zalijí 2 lžičky usušených bylinek na šálek. Recepty se liší.
Pentagram: Pěticípá hvězda symbolizující západní pohanství. Je to starý symbol s mnoha významy. Vždy bývá postaven s vrcholem vzhůru. Může představovat 4 živly s pátým duchem nebo to má být člověk s roztaženými končetinami, představující smysl a hmotu. Někdy je hvězda v kruhu a potom se nazývá pentakl. Satanské kulty často používají pentagram, ale obracejí jej, aby symbolizoval hmotu nad duchem, podobně, jak to dělají s křesťanským křížem.
Pentakl: Pentagram obklopený kruhem a vyrytý na kolečku ze dřeva nebo jiném přírodním předmětu.
Pohan: Obecný název pro někoho, kdo se věnuje náboženství země a přírody.
Prvky: O 4 alchymistických prvcích se kdysi předpokládalo, že vytvářejí celý vesmír. Jsou to země, vzduch, voda, oheň a plus pátý prvek duch v nich a mimo něj. Pohanská tradice má pro každý z nich vlastní světovou stranu, nástroje a symboly.
Pohanské pravidlo: Dělej co chceš, pokuď to nikomu neuškodí. Ani tobě ne. Rede zakazuje vykonavatelům, aby ubližovali živým bytostem nebo narušovali něčí svobodnou vůli.
Polarita: Polarita vyjadřuje, že všechno má v sobě dvě stránky nebo dvě síly, které nejsou zcela odděleny. Např. od bohů se může čerpat síla pro dobro i zlo, protože tyto odlišné síly nejsou obsaženy ve dvou oddělitelných entitách, ale jenom v jedné.
Polyteismus: Víra v existenci mnoha různých božstev, z nichž každé má své panství a zájmy a nemusí mít mezi sebou žádný duchovní nebo rodinný vztah. Pohanství je často nesprávně charakterizováno jako polyteistické. Jenže polyteismus na rozdíl od většiny pohanů neuznává jadiný zdroj nebo sílu tvoření.
Pozemská rovina: Metafora používaná pro bdělé vědomí nebo pro běžný pozemský svět, v němž žijeme.
Přitahování měsíce: Starý pohanský rituál vykonávaný o esbatech, aby se přitáhly síly úplňku v jeho apsketu velké bohyně matky do těla čarodějnice. Esbaty a sabaty mohou existovat současně, ale takové konjukce jsou vzácné.
Přitahování Slunce: Toto je méně známý a používaný doprovodný rituál. Přitahování Měsíce, v němž je podstata boha slunce vtahována do těla čaroděje.
Reinkarnace: Víra, že duše lidských bytostí se po smrti vracejí do zemské roviny v jiném lidském těle, nebo dokonce v jiné živé formě.
Rituál: Systematický, formální nebo neformální předepsaný soubor obřadů jehož cílem je dosáhnout změny v životě.
Runy: Obrázky, z nichž některé jsou pozůstatky starých germánských systémů abeced. Jiné jsou piktogramy. Tyto symboly jsou používány v magii a věštění.
Sabat: Všech osm slunečních svátků pohanského roku. Všechny sabaty začínají při západu slunce v předvečer dnů, které jsou pro ně určeny.
Samhain: Je to sabat oslavovaný 31. října v den které mu se říká Halloween. Je to den uctívání bohyně babice a umírajícího boha, který se znovu narodí o Yule. Samhain představoval také konec období sklizně.
Skřítek: nečlověčí pomocník čarodějnice. Zvířata jsou nejběžnějšími skřítky tohoto druhu. Odtud vyplývá obliba koček u čarodějnic. Mezi skřítky také patří netělesní duchové, duchovní průvodci nebo živly.
Talisman: Předmět, který poskytuje svému nositeli ochranu nebo jinou magickou službu - úspěch, štěstí, zdraví, lásku,... Od amuletu se liší tím, že jej vytvořil člověk nebo čarodějnice, která jej nabije svou energií, není to přírodní předmět.
Trojná bohyně: Jediná bohyně ve všech tří aspektech: panna, matka, babice. Je prezentována třemi fázemi měsíce: ubývajícím, úplňkem, přibývajícím.
Tři: hlavní posvátné číslo keltů
Uhranout: Zle se na někoho podívat a způsobit mu tak škodu, někdy i smrt.
Uzemnění: Rozptýlení přebytečné energie vytvořené během magického nebo okultního rituálu vysláním do země. Může to být také proces nebo soustředění se ve fyzickém světě před rituálem nebo astrálním zážitku nebo po něm.
Úlitba: Pokrm, nápoj rituálně podávaný božstvu, přírodnímu duchu nebo bytosti bez těla.
Vizualizace: Umění formovat v duchu obrazy. V magii se používá pro nasměrování energie a dosáhnutí požadované změny , stavu.
Vymítat: Vyhánět zlo, negativitu, démony, většinou z místa, předmětu, někdy z osoby.
Věštění: Umění poznávat budoucnost, většinou s použitím magických nástrojů.
Vědomá mysl: Ta část mozku, k níž máme přístup během normálního bdělého dne. Má schopnost zachování údajů, takže si můžeme snadno vzpomenout na potřebné informace.
Wicca: Víra. Wicca oslavuje životní sílu vesmíru, ztělesněnou v osobě boha či bohyně.
Yule: Sabat oslavovaný o zimním slunovratu. Znamená to jít pozpátku, pohybovat se pracovat nebo tancovat proti směru hodinových ručiček, aby se negativní energie vypudila nebo zmenšila nebo se jí zabránilo v působení.
Zasvěcení: Proces, kdy je jednotlivec uveden nebo připuštěn do skupiny, sféry zájmu, dovednosti nebo náboženství. Zasvěcení mohou být rituální příležitosti, ale i spontální.
Zaklínací kniha: Magická úpracovní kniha, která obsahuje zaklínání, magické vlastnosti přírodních objektů a přípravu rituální výbavy. Nejznámější je Kniha Šalamounova.
Zákon odpovědnosti: Je to často opakovaný důsledek jiných zákonů pohanství. Jednoduše znamená to, že když úmyslně porušíte něčí svobodnou vůli nebo někomu nějakým způsobem ublížíte, musíte přijmout zodpovědnost za svůj čin a snažit se o nápravu. To samozřejmě neplatí na magii, abyste se před někým uchránili, kdo vám chce ublížit.
Zákon trojnásobku: Jediný karmický princip keltského pohanství. Stanoví, že každá energie,kterou čarodějnice nebo mág uvolní (nebo kdodoliv jiný) pozitivním nebo negativním způsobem, se k odesilateli vrátí s trojnásobnou silou.
Živly: Archetypní duchovní bytosti spojené se 4 prvky - země, vzduch, oheň, voda
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Líbí se ti blog?

Ano, je super! 76.7% (642)
Ne, vůbec! 6.2% (52)
A jo, ujde.. 17.1% (143)

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama