SAMOZASVĚCENÍ

18. prosince 2007 v 22:02 | Kelly |  Pravidla a postup čarování
Na světě je mnoho čarodějnických kruhů, většina z nich má vytvořeno své zasvěcení. Pokud postupem času zjistíte, že chcete patřit k nějaké skupině budete asi muset podstoupit ještě jedno zasvěcení, která společenství uznává..

Samozavěcení - z keltské magie
Tento rituál by se měl vykonávat v době úplňku. Doporučuje se být nahá/ nahý a nemít na sobě žádné šperky.
Potřeby: svíci, kadidelnici, kadidlo, číši - pohár na vodu, sůl, číši na víno, misku na úlitbu, číši s vínem, miska na olej, olej - vonný nebo olivový, dýka, pentagram, šperk
Postup: zhotovte magický kruh, který je popsán výše , tam , kde píšu připravte se na vlastní kouzlo, zaříkadlo, pokračujte takto:
Nysypte si špetku soli na jazyk a řekněte:
Jsem smrtelník/ - ice, jehož/již Trojjedinná Bohyně a Velký Bůh milují a o něhož/ niž pečují. Veškerenstvo se skrze Velkou Matku rodí, a k ní se též, až nastane čas, všechno zase navrací. Skrze její kotlík posvátný do tohoto fyzického světa vstupuji a opuštím jej, až se činy svými nebudu muset více vracet, abych se poučil/a.
Postavte (vonný) olej na pentagram. Poklekněte u oltáře a říkejte:
Já (magické jméno). Rád/a přicházím, abych věnoval/a svůj život pohanství, dávným keltským bohům, jejichž moc je stále ještě silná a živá. Zde nyní slibuji, že se vydám po stezkách dávných, jež vedou k pravé moudrosri a vědění. Budu sloužit velké bohyni a uctívat Velkého boha. Jsem pohan, jsem kámen v dávném kruhu stojím bezpečné rovnováze na Zemi a přitom otevřen/a nebeským větrům trvajícím od věků. Nechť staří kelští bohové má slova dosvědčí!
Vstaňte a přejděte do východní čtvrtiny. Říkejte:
Hle, ó mocnosti Vzduchu! Já (magické jméno), následuji Pána a Paní.
Přejděte na jih a říkejte:
Hle, ó mocnosti Ohně! Já (magické jméno), následuji Pána a Paní.
Přejděte na západ a říkejte:
Hle, ó mocnosti Vody! Já (magické jméno) následuji Pána a Paní.
Přejděte na sever a říkejte:
Hle, ó mocnosti Země! Já (magické jméno) následuji Pána a Paní.
Vraťte se k oltáři. Vezměte olej, kápněte si ho na ukazováček své dominantní ruky a pomažte si s ním čelo. Řekněte:
Nechť je má mysl otevřena pravdě tvé.
Pomažte si horní ret a řekněte:
Nechť má ústa mezi nevěřícími mlčí.
Pomažte si srdce a řekněte:
Nechť tebe mé srdce stále vyhledává
Pomažte si střed dlaní a řekněte:
Nechť mé ruce zdvihají k tvé chvále.
Pomažte si nárty u nohou a řekněte:
Nechť se mé nohy vždy ubírají tvými tajnými stezkami.
Položte svůj šperk na pentagram a říkejte:
Toto budu používat pro veškeré úkony magické. Požehnejte, ó Velicí bohové, tomuto (název šperku)aby i mně bylo žehnáno a abych byl/a ochraňován/a.
Napijte se trošku vína, ale nechte trochu na úlitbu (po ukončení rituálu se lije ke stromu).
Poté můžete ukončit rituál.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama