Prosinec 2007

Napište mi!

28. prosince 2007 v 22:44 | Kelly |  Napište mi!
Pokud byste chtěli o mně nebo o blogu vědět více, můžete mi napsat na icq : 226-590-698
Kelly

Mysl žije i po smrti

19. prosince 2007 v 20:47 | Kelly |  Život po životě
Mysl žije i po smrti
Existuje život po smrti a existuje lidská duše? Shromáždění vědců na proslulém California Institute of Technology naslouchalo lékařům nemocnice v Southamptonu, kteří přinesli přesvědčivé důkazy, že lidské vědomí pokračuje ve své činnosti i poté, kdy mozek přestal fungovat a pacient je klinicky mrtvý.
Britští lékaři referovali o studii, která vyšla letos ve vědeckém žurnálu Resuscitation. Sledovali soubor 63 pacientů, kteří byli prohlášeni klinicky za mrtvé: jejich srdce se zastavilo, přestali dýchat a mozková aktivita zanikla. Po oživení, kdy se probrali z klinické smrti, s nimi lékaři dělali rozhovory. Část pacientů měla v době, kdy mozek nevykazoval jakékoli funkce, jasné a uspořádané myšlenkové procesy. Rozumně uvažovali a vytvářeli vzpomínky na to, že komunikovali a pohybovali se mimo tělo.
Výsledky výzkumu byly tak slibné, že lékaři založili nadaci zaměřenou na to, aby zkoumala zkušenosti blízké smrti na širším vzorku. Zatím shromáždili shodné prožitky u 3 500 osob. Pacienti sdělovali pocity míru, radosti a harmonie. Pro některé se zrychlil čas, zbystřily se smysly, ztratili vědomí svého těla. Viděli jasné světlo, dostali se do jiného prostoru a hovořili se svými mrtvými příbuznými. Jeden, který se označil za pohana, referoval o setkání s mystickou bytostí.
O podobných stavech při přežití smrti existují zprávy staré i několik staletí. Zkušenosti pacientů, které shromáždil dr. Parnia, se shodovaly s těmi, které popsali před ním už lékařka Elisabeth Kübler-Rossová (O smrti a umírání) a psycholog Raymond Moody (Život po životě). Současná studie však pochází z prostředí velké renomované nemocnice a využila nejnovější technologické postupy.
Skeptici například tvrdili, že tyto prožitky vznikají následkem nedostatečného okysličení mozku při zástavě srdce. Jenže ve skutečnosti měli pacienti s prožitky vědomí po smrti větší přísun kyslíku do mozku! Parnia dodává: "Když má mozek nedostatek kyslíku, upadají lidé do naprostého zmatku, prostě odpadají, a obvykle nemají vůbec žádné vzpomínky. U našich pacientů jde o vážné poškození mozku, ale o dokonalou paměť."
Skeptici také namítali, že vzpomínky pacientů pocházejí z doby, kdy vědomí ztráceli či se jim vracelo, tj. fungovalo. "Právě naopak," oponuje Parnia. "Okamžiky, kdy je mozek momentálně traumatizován záchvatem nebo nárazem auta, tedy bezprostředně před nebo po ztrátě vědomí, si nepamatujeme. Při zástavě srdce je poškození mozku tak závažné, že se srdce zcela zastaví.
Lidé říkají: "Pamatuji si, že jsem viděl auto. Potom si vybavuji až to, jak ležím v nemocnici." Soubor 3 500 osob už něco vypovídá. Nadto při shromažďování zkušeností se smrtí lékaři zjistili, že mnoho lidí o svých zážitcích nikdy nehovořilo. Báli se, aby nevypadali jako blázni.
V souboru je zachycena i zkušenost chlapce, kterému bylo při zástavě srdce po záchvatu dva a půl roku. Rodiče kontaktovali dr. Parniu, když chlapec začal kreslit obrázky, na kterých se dívá seshora na svoje nehybné tělo. "Když umřeš, vidíš jasné světlo," sděloval i chlapec.
Všeobecně se má za to, že ve stavu totálního bezvědomí mozek nemůže produkovat plynulé myšlenkové procesy nebo utvářet trvalé vzpomínky. Jenže tomu, jak mozek - orgán těla, složený z hmotných buněk - vlastně generuje nehmotné myšlenky, stále plně nerozumíme. Dr. Parnia vyvozuje z výsledků výzkumu, že lidské vědomí může pracovat nezávisle na mozku, když používá mozkovou kůru jako mechanismus k manifestaci myšlenek - tak jako televizní přijímač překládá vlny do světla a zvuku.
"Když poškodíte mozek a mysl funguje, napovídá to, že je poškozený pouze aparát. Což znamená, že mysl nemusí být nutně vytvářena mozkem. Další výzkum v tomto směru skutečně může odhalit existenci duše."

1.vteřina vaší smrti

19. prosince 2007 v 20:46 | Kelly |  Život po životě
Člověk je podivuhodný výtvor přírody. Není v jeho silách pochopit, co je tělo, a ještě méně, co je duch, a nejméně, jak je duch spojen s tělem; to je vrchol těžkostí - a přece právě v tom je jeho podstata." Pascal
Tak předně se podívejme na náš vztah k umírání. Umírání nezvládáme, bojíme se ho. Vidíme-li někoho umírat, panikaříme, voláme sanitky, které umírajícího vozí sem a tam a doslova z něj "vytřásají" duši. Co by však umírající nejvíce potřeboval, by byl duchovní. Nemáme na mysli člověka, který vykonává takové povolání. Ale někoho blízkého, komu je smrt důvěrně známa a neztratí hned hlavu. Kolikrát se však ani blízcí po smrti nejdou podívat na jeho tělo, spokojí se prostě se zprávou "pánů v bílém plášti". Nejdou mu prokázat poslední úctu tím, že se na něho podívají jako na mrtvého, aby si tak živě uchovali na něho vzpomínku. To nejhorší, co je možno umírajícímu člověku udělat, je bránit mu zemřít, například jej trápit elektrošoky s úmyslem ještě jednou povzbudit jeho srdce. Proč ten dobrý člověk nesmí zemřít? Aby jeho příbuzní přemohli svůj vlastní strach ze smrti? V každém případě by však asi smrti měl předcházet zápas, to poslední velké vypořádání se mezi životem a smrtí. Přejede-li vás auto, nebo chytnete kulku, žádný takový zápas není. Prostě jste neměli čas se na smrt připravit. V knize "Dreisig Jahre unter den Toten" píše psychiatr Carl Wickland o médiích, ze kterých mluvili zemřelí, kteří si stěžovali na svou nedůstojnou smrt. Umírající mají často nečekanou potřebu hovořit a bavit se, mějme toto na paměti! Tito lidé najednou prožívají zcela nové dojmy z astrální roviny, dojmy, které jsou stále ještě srovnávány s naším reálným světem.
Zkusme se v této souvislosti na chvíli zastavit u smrti vlastním přičiněním - sebevraždy. Neustále stoupá počet těch, kteří se rozhodnou pro dobrovolný odchod ze života. Je to jen a jen výsledek našeho rozkolísaného života, lpění na materiálních statcích, vztazích, závislostech. Proč zde věda nezasahuje? Proč stále raději potlačuje další desítky virů, vylepšuje člověka, který tu je maximálně 100 let, ale ubližuje duši, která je věčná? Vědci či lékaři se často chlubí tím, jak se jim daří snižovat úmrtnost, prodlužovat věk. Zkoumá však někdo v této souvislosti zvyšující se počet sebevražd? Je to stále onen kruh, tam uberu, ale naskočí to jinde. Stále nechápeme souvislosti. O tom, že sebevražda je jeden z nejvyšších karmických zločinů , již zřejmě víte. Ale pojďme dál....
Aby bylo možné porozumět procesu smrti, měli bychom vědět, co se děje, když spíme, neboť smrt je spánku velmi podobná. Ve spánku se odpoutává astrální tělo od fyzického, zůstává ovšem spojeno s fyzickým tzv. astrální šňůrou. Během spánku se může astrální tělo vzdálit velmi daleko od fyzického těla, ale spojení pomocí astrální šňůry zůstane vždy zachováno. Mnoho lidí po smrti však ani neví, že již zemřeli. Putují v astrální rovině a snaží se dát o sobě vědět "těm dole". Mluví na ně, lomcují s nimi. Ti však nereagují. Velmi často to zemřelí nemohou pochopit a ani si to uvědomit. Zkuste si ve spánku něco uvědomit. Totiž možná si to uvědomíte, ale to je tak vše, tělo neposlouchá, děj se děje nezávisle na nás. Jede na nás vlak, nemůžeme uhnout, někdo nás zabijí a my se nebráníme, chvilku jsme tím, pak se oním.... Smrt se od spánku liší jen tím, že se po výstupu astrálního těla z fyzického astrální šňůra oddělí, tedy je přerušeno aktuální spojení mezi oběma těly. V procesu umírání vystupuje astrální tělo ve formě šňůry z levé části těla, spirálovitě se stáčí kolem hlavy umírajícího a nakonec, poté, co zcela opustilo tělo, vytváří obraz v podobě oblaku. Z toho "oblaku" se formuje v prvních hodinách po smrti nejprve obličej a potom celé tělo zemřelého. Tělo a výraz obličeje jsou sice na stáří zemřelého nezávislé, odrážejí však ve stylizované formě jeho charakter. Jakmile je nové formování astrálního těla završeno, probudí se zemřelý ve svém astrálním těle a cítí se tak, jako by procitl po dlouhém spánku. Zdá se mu, že se pro něj nic zvláštního nezměnilo, kromě zostřeného vnímání, rozšířené možnosti pohybu a nárůstu jiných schopností.
Zemřelý se nachází ve vysněném světe, vytvořeném pouze z jeho přání a představ, v buddhismu se hovoří o májá, světě iluzí, vzniklém psychickou projekcí zemřelého. Na základě naší materialistické výchovy si těžko většina z nás dokáže představit onen svět, jenž je reálný, ačkoliv je jen "psychický". Žije-li zemřelý se svým psychickým tělem v psychickém světě, je to pro něj absolutní realita. Prožívá vše přesně tak, jak byl zvyklý. Tento psychický svět je světem oscilací. Pouhá myšlenka stačí k tomu, aby získala skutečnou formu - umožňuje zažít zemi hojnosti, má to však zároveň také své stinné stránky. Sice stačí pouhé přání, aby se bohatství a překypující život staly reálnými, ale stačí také i ten nejmenší pocit strachu, aby se také jeho obsah přenesl plně do reality.
Tak se člověk stává v tomto stavu obětí svých vlastních pudů, žádostí, přání i myšlenek. Může vstupovat do kontaktu jen s těmi živými bytostmi, které se nacházejí na stejné vlnové délce. Tak může lakomec navazovat kontakt jen s lakomými, vrah s vrahy atd. (Zde připomeňme tzv. Boží soud - vždyť co je to jiného, když člověku se dostává vrchovatě toho, jaký život žil?) Tím, že člověk prožívá své vlastní vnitřní Já jako vnější svět, pomalu v něm roste pochopení, sebepoznání a přání rozvíjet se výše. Obtěžkaný těmito přáními se pomalu zdánlivě sám přehoupne do výše, podporován těmi bytostmi, které už tohoto vývoje dosáhly. Tyto bytosti s ním ovšem mohou navázat spojení jen tehdy, když on sám v sobě taková přání chová a tím vytváří tuto "vlnovou délku".
V této souvislosti je zajímavé připomenout, že se při tzv. výzkumu hlasů, při kterém mohou být s pomocí technických přístrojů zachyceny hlasy zemřelých na magnetofonovou pásku, objevuje závislost mezi vyzařovanou frekvencí a úrovní hlasů z onoho světa. Jinými slovy: čím vyšší je frekvence nosiče, která je vyzařována, o to náročnější jsou odpovědi zachycené na pásku.
Všeobecně se onen svět člení na mnohé různě hierarchicky uspořádané sféry, většinou v počtu sedmi. Důležité je pouze to, že duchovní vývojový stav a obsah života určuje ty sféry, do kterých se po smrti vstupuje nejdříve. Úkolem mrtvých je potom zráním a pochopením dál se uvnitř této hierarchie vyvíjet. Přeji vám i sobě, abychom vstoupili do takových sfér, do kterých si zasloužíme. Každou vteřinou naše mysl předurčuje náš posmrtný život. Buďme proto pozitivní, buďme láskyplní, buďme dobří......

Tajemství vlkodlaků

19. prosince 2007 v 20:41 | Kelly |  Vlkodlaci

Tajemství vlkodlaků

Medicína hledá vysvětlení
V 16. a 17. století patřila víra v existenci vlkodlaků k nejrozšířenějším pověrám v Evropě. Stala se dokonce i součástí víry v upíry, kdy byli lidé přesvědčeni o tom, že upír na sebe může brát vlčí podobu. Snadněji pak útočil na svou oběť skokem na hrdlo, aby mohl lépe pít lidskou krev. Problematika vlkodlactví je však mnohem složitější, než by se na první pohled zdálo…
DUCHOVNÍ ARCHETYP MINULOSTI?

Klademe-li si otázku, jak víra ve vlkodlaky vlastně vznikla, záhy zjistíme, že odpověď není vůbec jednoduchá. Vlkodlactví totiž obsahuje velmi výrazné faktory náboženské, sociologické i kriminologické, přičemž každý z nich působil uvnitř tehdejší středověké společnosti velice dlouho. Víra ve vlkodlaky tak byla výslednicí určitého společensky působícího procesu, kde hlavní roli sehrávala nevzdělanost, náboženské tmářství a částečně i jisté kultovní historické dědictví, sahající hluboko do minulosti. Už v prehistorickém stádiu vývoje lidských dějin symbolizoval vlk, jinde šakal nebo kojot, smrt. Tehdy si pravěcí lidé, nahánějící zvěř v tlupách, všimli, že stejným způsobem loví kořist i vlci ve smečkách a zpravidla vždycky úspěšně. Právě tady lze vysledovat stopy po rituálech, při nichž lidé doby kamenné navlékali na sebe před lovem vlčí kůže v naději, že jim to pomůže k úspěchu. Někteří dokonce ve vlčích kůžích i lovili. Ta absorbovala lidský pach a bylo tak možné snáze se ke kořisti přiblížit. Vlk se později stával mezi prvobytně pospolnými kmeny i rodovým znamením a byl vzýván jako přírodní božstvo. Koneckonců, v Evropě patřili vlci až do hlubokého středověku k nejrozšířenějším a nejnebezpečnějším šelmám.

Vlk, respektive šakal patřil i k významným božstvům staroegyptské civilizace. Bůh se šakalí hlavou Anúbis byl i zde bohem smrti a podsvětí, jeho vzývání bylo spojeno s kněžskými rituály, připomínajícími pozdější černou magii. Vlk stojí i na počátku římské civilizace. Byla to slavná římská vlčice, která podle staré pověsti odkojila legendární zakladatele Říma, Romula a Rema. I u starých Germánů byl vlk významným atributem boje a války. Lidé vypozorovali, že když tato šelma zaútočí, téměř nikdy se nevzdává. Pozornosti jistě neunikla ani inteligence těchto zvířat, která svou kořist napadají většinou až ve chvíli, kdy si jsou jistá svou převahou.

Vlk, ve spojení s krutostí, násilím a smrtí, tak vždy patřil mezi nejvýznamnější symboly nejstarších náboženských představ lidí. Dalo by se říci, že to byl velice výrazný duchovní archetyp lidské civilizace už v raných etapách jejího vývoje, byť se většinou nejednalo o symboliku právě pozitivní, a u některých pohanských národů bývaly vlčí rituály dokonce spojovány s krvavými lidskými obětmi. Nástup křesťanského náboženství však zdaleka neznamenal vymýcení starých pohanských zvyků, tradic a rituálů. Pohanské představy o démonech a tajemných silách přírody dál přetrvávaly a získávaly nový rozměr v alchymii a okultismu. Právě 16. století bylo érou nového vzepjetí magie, díky přechodnému, renesančnímu uvolnění duchovního života feudální společnosti, které přervalo dogmatický úzus dosud asketicky pojímaného křesťanství. Sama církev se zmítala v té době ve vážných problémech, které měly svůj vnější výraz v nástupu protestantského reformismu a věroučných sporech. Proto se hledaly nové cesty, jak proniknout do tajemství lidského bytí, přírody i božích zákonů. Alchymie, magie a další okultní praktiky byly jednou z takových cest, ruku v ruce s rostoucí pověrčivostí.

Bylo by ovšem mylné se domnívat, že církev stála zcela stranou tohoto procesu rostoucího zájmu o tajemno všeho druhu. Svým způsobem se tohoto boomu sama účastnila. Vyhlášením boje s čarodějnictvím v duchu nechvalně proslulého spisu Kladivo na čarodějnice se především katolická církev staví do pozice strážce křesťanské víry. Tento boj je zároveň součástí jejího vlastního boje za nové duchovní sjednocení křesťanstva i obnovou jejích otřesených mocenských pozic a návratu ke stavu, kdy byla jedinou duchovní společenskou silou, kterou sice nikdy být nepřestala, ale ztratila svou dřívější razanci v tvorbě a ovlivňování náboženského života, jenž plynul svou vlastní setrvačností. Vrcholní představitelé kléru věděli, jak mocná je lidská pověrčivost, vždyť i mnozí církevní hodnostáři byli v jejím zajetí a nyní ji hodlali využít ve svůj prospěch. V rámci boje s čarodějnictvím bylo totiž možné se zároveň vypořádat s heretiky, odpadlíky a vůbec se všemi, kdo inklinovali k volnomyšlenkářství, či praktikovali takové způsoby jednání, jež církev považovala vždycky za škodlivé a nežádoucí. Mělo to jednu výhodu. O tom, kdo je kacíř, čaroděj, nebo čarodějnice, měla rozhodovat církev sama. Mohla se tak zbavovat všech svých skutečných i domnělých protivníků. A hysterie, rozpoutaná mezi nevědomými lidmi, jí v tom byla výtečným pomocníkem.
LYKANTROPIE A JEJÍ ODNOŽE

Dnes jsou vlkodlaci námětem řady hororových filmů a jen málokdo se už při nich třese hrůzou. Tak tomu ale nebývalo vždycky. Ještě před pár staletími lidé skutečně věřili, že existuje proměna některých lidí ve vlky, zejména při měsíčním úplňku, kdy bylo nebezpečné vycházet ven. O přímé vazbě honů na čarodějnice s vlkodlactvím (lykantropií) svědčí i kdysi všeobecně rozšířená víra, že se čarodějnice sjíždějí ke svým shromážděním (sabatům) na vlcích a pak se samy ve vlky proměňují, aby napadaly lidi i jiná zvířata. Když byl vlkodlak smrtelně zraněn, vracel se těsně před smrtí zpět do lidské podoby. Bohužel, k šíření těchto pověr přispívaly i případy velmi závažné násilné trestné činnosti duševně nemocných jedinců.

Je znám případ jistého Francouze Gillese Garniera, hromadného vraha z 16. století, který zabíjel zatoulané děti a živil se jejich masem. O podobné případy kanibalismu osob žijících osamoceně v odlehlých pustinách nebyla ve středověku nouze. Když byl Gilles Garnier posléze lapen, nejenže se na mučidlech přiznal ke svým strašlivým zločinům (které mu však byly stejně prokázány), ale tvrdil o sobě, že se proměňoval ve vlka a pak zabíjel vše živé. Nakonec byl obviněn z čarodějnictví a v lednu roku 1573 upálen.

Také Němec Peter Stube byl v 16. století odsouzen za to, že zavraždil ve své údajné vlčí podobě řadu dětí i několik těhotných žen. I jemu byl prokázán kanibalismus a po předchozím mučení ho roku 1589 také upálili.

Známý je i případ nezletilého vraha Jeana Greniera, slabomyslného pasáka, který údajně zabíjel malé děti oblečen do vlčí kůže. Pozůstatky jeho obětí se ale nikdy nenašly, a tak ho roku 1603 zprostil soud žaloby a tento slabomyslný mladík byl doživotně internován v jednom klášteře, kde za šest let zemřel. Jeho soudci dospěli při vyšetřování k závěru, že si hoch vymýšlel, a i když zřejmě nevraždil, mohl být pro své okolí nebezpečný.

Tyto a mnoho jiných kriminálních případů údajné lykantropie měly na šíření víry ve vlkodlaky nemalý vliv. Soudy s těmito zločinci se těšily velkému zájmu obyvatelstva, vždyť nebylo běžné chytit »vlkodlaka«. Jsou však ale i jiné odnože vlkodlactví, které přispívaly k umocňování této pověry. V Anglii se například zjevovali černí psi, především v místech starých pohanských kultů, ale i jinde. Černý pes se například zjevil po prudké bouřce v kostele v městečku Bungay. Dva z věřících, kteří se uvnitř zrovna modlili, černý pes zabil a třetího těžce zranil rozsáhlým popálením. Mnoho předmětů poblíž kazatelny stačil přízrak ještě poničit a potom zmizel. Dnešní badatelé se domnívají, že popis řádění tohoto černého psa připomíná fenomén kulového blesku. Proč ale právě »černý pes« a nikoli »zářící pes«? To už prý zapracovala lidská fantazie…

Podobná zjevení černých psů údajně pronásledovala řadu osob, žijících v 19. století například v americkém státě Missouri, kde byla víra ve vlkodlaky rovněž silně zakořeněná. Avšak nejvíc případů tohoto zjevení přece jen pochází z východní Anglie, z míst, kde dodnes leží prehistorické kamenné svatyně. Podobná místní legenda inspirovala později i A. C. Doyla k napsání bestselleru o psu baskervillském.

Je zde ale ještě něco, na co bychom neměli zapomínat. Totiž případy skutečné lykantropie, tedy lidí, kteří se stali »vlky« nikoli z důvodu svých zločinných úmyslů, ale kvůli osobním tragédiím, jež je potkaly. Z literatury známe dva nejznámější prototypy - Tarzana a Mauglího. Jde o vzácné případy osob, které skutečně odchovala divočina, a ony tak dočasně ztratily své lidské instinkty. Snad nejproslulejší je ale skutečný případ indických dětí Amaly a Kamaly, nalezených v roce 1920 v džungli, které skutečně odchovali vlci. Tato lidská »vlčata« nikdy nezískala zpět své lidství. Běhala po čtyřech, vrčela, kousala a škrábala a v zajetí se naučila reagovat jenom na určité povely. Pokud by Amala s Kamalou vyrostly v džungli, izolovány od lidí, staly by se možná jednoho dne skutečnými lidskými »vlkodlaky«. Mladší Amala zemřela už po roce zajetí (nebyly jí ještě ani 3 roky - pozn. aut.), mnohem starší Kamala ji přežila ještě o devět let. Zvládla pouze jednoduché práce. Historie zná i další případy »divokých dětí«. V roce 1729 našli podobně zvlčilého chlapce poblíž Hannoveru. Živil se sběrem kořínků, kůrou i drobnými hlodavci a ptáky. Byl převezen do Anglie, kde o něj pečovala církev. Mluvit se nikdy nenaučil. Kdyby nebyl nalezen, měli by v Německu asi o jednoho »vlkodlaka« více. Kolik podobných případů odložených dětí, vychovaných vlky či jinými zvířaty, se asi ve středověku odehrálo? Kolik mentálně zaostalých jedinců vyrostlo v divočině až do dospělosti, aby se z nich posléze stali masoví vrazi a kanibalové? Nebyl nakonec i případ již uváděného Gillese Graniera jen odrazem podobné reality? Propojením mýtických tradic o zbožšťování vlků a skutečné, objektivně existující lykantropie? Zdá se, že to nelze vyloučit…
LYKANTROPIE POHLEDEM VĚDY

Leccos o lykantropii napovídá i dnešní věda, především medicína. Například v odlehlých oblastech Balkánu, kde byla víra ve vlkodlaky, upíry a jiné démony zvlášť pevně zakořeněná, se dlouho v povědomí tamního horského obyvatelstva udržoval pohanský kult krve. Věřilo se, že lidská krev má kouzelné účinky, a to nejen jako prevence proti různým neduhům, ale i jako omlazující prostředek. Lidská krev byla používána i k rituálům černé magie ve spojení se zaříkávadly proti nemocem. Mnoho lidí trpělo chudokrevností, nedostatkem důležitých minerálů a konzumace zvířecí a v krajním případě i lidské krve zdravých jedinců byla považována za významný léčebný prostředek. I lékaři, ošetřující v roce 1492 umírajícího Innocence VIII., provedli drastickou transfúzi u tří mladých chlapců, aby odvrátili papežovu smrt. Papež sice odmítl lidskou krev vypít, protože to považoval za těžký hřích, ale všichni chlapci, oslabení nadměrnou ztrátou krve, následkům této transfúze podlehli.

Známé jsou i případy bestiálních vražd mladých dívek, služebných české šlechtičny Kateřiny Bechyňové z Lažan, nebo uherské hraběnky Alžběty Báthoryové z Čachtic, které věřily, že jim bylinné koupele s příměsí lidské krve zachovají krásu a věčné mládí (»velmi netradiční« bylinné koupele čachtické paní představíme v některém z příštích čísel REGENERACE). Tyto, svého druhu extrémní případy přesvědčivě dokládají, jak byl tehdy kult léčebných účinků lidské krve rozšířen.

Lykantropie však měla své racionální jádro i v něčem jiném. Lze za ni dnes považovat i velice vzácné onemocnění, které vzniká při dlouhodobém a téměř totálním nedostatku železa a některých dalších látek v lidském organismu. Následkem absence železa docházelo například k deformacím obličejové části hlavy, kdy se protahovala dopředu dolní i horní čelist a tvář takto postižené osoby pak připomínala skutečně zvířecí tlamu. Tito lidé, vyvržení ze společnosti jako »vlkodlaci«, byli nuceni žít v ústraní a opatřovali si jídlo všemi dostupnými prostředky: krádežemi i loupežemi. Jejich samota po čase způsobovala vážné duševní poruchy končící nezřídka i šílenstvím a kanibalismem. Moderní medicína dokládá, že konzumace krve rozvoj lykantropie jako nemoci skutečně zastavovala, poněvadž tito »vlkodlaci« tak získávali živiny, jejichž akutním nedostatkem trpěli. Vlkodlactví tak mělo i tohle pozadí, jež přispívalo k šíření legend o převtělování »prokletých« lidí ve vlky. Podle dobrozdání dnešní medicíny mohlo být vlkodlactví podmiňováno především duševními nemocemi, mezi nimiž dominovalo rozštěpení osobnosti - schizofrenie, přičemž se například vliv měsíčního úplňku mohl projevovat jako aktivátor záchvatů. Statisticky je prokázáno, že v období úplňku stoupá počet násilných trestných činů i nemocí. Proto i velmi dávné představy, že právě při úplňku dochází k oněm transformacím některých lidí ve vlky, nemusely být až tak neopodstatněné a vycházely z tradic a pozorování mnoha generací. Dnes už sotva můžeme spočítat, kolik psychicky narušených osob se stalo obětmi středověkého pronásledování čarodějnic, vlkodlaků či upírů. Jeden z nejproslulejších lovců čarodějnic a vlkodlaků ve Francii přelomu 16. a 17. století, Pierre de Rousteguy, se chlubil tím, že dal upálit na 600 lidí. Jak sám zaznamenal, začalo roku 1613 v kostele v Amou asi 40 žen najednou štěkat a výt. Snad šlo o projev nějaké masové hysterie, ale postižené osoby byly obviněné z čarodějnictví a skončily na hořících hranicích. V Německu pak v průběhu 16. a 17. století skončilo na popravištích a v ohni nejméně sto tisíc lidí pro podezření z čarodějnictví či vlkodlactví.

Jedno dnes víme jistě. Ve většině případů šlo o oběti psychických poruch a masové hysterie, již pomáhalo rozpoutat církevní tmářství křesťanské civilizace - jev, jenž u jiných kultur tehdejšího světa neměl obdoby. Šlo o výsledek zvrácené víry křesťanského extremismu v té nejkrutější podobě, který zůstává trvalým svědectvím i varováním před zneužitím jakéhokoli náboženství pro ryze mocenské a antihumánní cíle.

Další upírky

19. prosince 2007 v 20:37 | Kelly |  Vampýrismus
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Co je to vampýrismus?

19. prosince 2007 v 20:32 | Kelly |  Vampýrismus
Vampírismus co to je???
Vampirismus je široké téma, provází lidstvo už od počátku.Někteří z nás v něj věří někteří ne. Ale ořesto jsou důkazy, dáli se to tak nazvat že vmapirismus existoval. Jestli existuje i nyní to je právě ta věc které bych se chtěl dopátrat. Věřím, že pokud je mezi mými čtenáři někdo kdo má nějaké zkušenosti s jakoukoliv formou vampirismu, podělí se se mnou o ně.

Vampirismus by se dal v podstatě rozdělit na dva druhy a to :

Psychický vampirismus

Fyzický vampirismus.

Zaklínadla

19. prosince 2007 v 20:29 | Kelly |  Zaklínadla
ZAKLÍNADLO NA ŠTĚSTÍ
Od této chvíle bolesti zmizí smůla a trápení budou mi cizí těším se na štěstí už nejsem v krizi.
N NA URYCHLENÍ ČASU.
Zítra je dnes tak se to stane.At ten čás rychleji plyne!
ZAKLÍNADLO PROTI ZLÝM DUCHŮM
Zmizte a nikdy více se nevracejte jinak zloba má vás zničí.Prokletí strašlivé na vaše bedra dopadne a vy smrti půjdete vstříct cestou utrpení.
ZAKLÍNADLO ŠTĚSTÍ
Volám vás na pomoc živli co život můj v rukou máte a prosím vás at štěstí opět ke mě se navrátí.At smích můj se navrátí at smích můj se neztratí a vše co mě doposud trápilo at zmizí všechny mé starosti at jsou mi cizí!

Zaklínadlo proti nespavosti

19. prosince 2007 v 20:26 | Kelly |  Zaklínadla
Stačí ho za bezesné noci několikrát vyslovit:
" Přijď sne sladký,
přijď za mnou,
ten most, co byl vratký,
do potoka spadl.
Přeskoč, sne, přeskoč,
vír v něm není,
třeba sedni na kočár,
ať už usnu.
Kolo ať se láme,
kočár v prachu leží,
nic však není marné,
neboť ty beztak běžíš,
a chvílemi létáš.
V tom běhu prudkém,
sny pěkné splétáš.
Konečně už vidíš,
vidíš už můj domov,
zrychli sne, zrychli,
nebo je po mně veta.
Únava mne tíží,
bolí celé tělo,
ale už si u mne,
ukolébáš mne celého."

Hlavní zásady přípravy lektvarů

19. prosince 2007 v 18:22 | Kelly |  Lektvary
1.Zjistím které inkredience potřebuji.
2.V případě potřeby modifikuji.
3.Připravím si potřebné nástroje a nádoby.
4.Složky si vyrovnám na stůl popořadě, jak se budou přidávat. Odvážím správné množství a nakrájím na dílky.
5.Znovu zkontroluji, zda jsou inkredience a nádoby v pořádku a znovu si přečtu celý návod.
6.Zapálím oheň pod kotlem, či připravím jiné podmínky.
7.Mohu začít se samotnou přípravou lektvaru.

Kouzlo pro štěstí

19. prosince 2007 v 18:03 | Kelly |  Kouzla a rituály
Ve tvém životě jsou dny,kdy je nebe šedivé a slunce nesvítí.Jsi smutná a máš negativní myšlenky.Projdi tímto magickým rituálem,aby sis přivolala z5 svou dobrou náladu.
Potřebuješ:olivový olej,odstátou vodu,tymián,světlé oblečení nebo šaty,mísu,lžíci
Jak na to:Obleč si během novoluní noci světlé oblečení a do mísy nakapej sedm kapek olivového oleje,pět lžic odstáté vody a špetku tymiánu.Míchej směs lžicí a říkej u toho:Záhadné zítřky,otevřete svou moc a propůjčtete mi sílu úsměvu.Tak co?

Pár kouzel s jídlem

19. prosince 2007 v 18:00 | Kelly |  Kouzla a rituály
MEDICÍNA NA NOC :
Hustý včelí med s nasekanými ořechy a mandlemi velmi posiluje mužský organismus.

SMĚS DO JÍDLA :
Jako účinná jednorázová posilující bomba působí směs mletého hřebíčku, zázvoru a čerstvě namletého černého pepře, smíchaná s olejem. Směs se přidává do hotového jídla. Když smícháte omastek z kachny s trochou cukru, karí, medu a pár kapkami pomerančové šťávy, získáte totéž. Jakým způsobem tyto směsi podáváte, záleží na vaší fantazii.

MASOVÁ SMĚS SE SILNÝM ÚČINKEM :
Tento recept užívají od nepaměti ženy po celém světě. Způsobuje, že se stanete nejen neodolatelnou, ale dostanete se muži pod kůži a on jen těžko bude chtít být bez vás. Základní ingredience je směs součástí vašeho těla : krev, nehty a chloupky z podpaždí a přirození. Je možné přidat je do hlavního jídla, zapéct do koláče nebo přidat do koktejlu. Tento způspb je neomylný. Jeho účinek je téměř okamžitý.

ČERSTVÉ KVĚTY ŘEBŘÍČKU :
Mají velkou moc a nemusejí se jíst. Kytičku se sedmi květy řebříčku svažte růžovou nití. Vložte ji do kpasy nebo ji zašijte do podšívky saka milovaného muže. Nejlepší však je uschovat kytičku v bytě onoho muže, třeba za nábytek nebo pod postel. Tento způsob pojí milence na sedm dlouhých let.

RECEPTY SPOJENÉ S ČAROVÁNÍM :
Když měsíc dorůstá, smíchejte rovným dílem cukr, rozsekané květy konvalinky a kořen zázvoru. Při výrobě této směsi si neustále opakujte : "Ty ke mně a já k tobě, budeme stále spolu." Při opakování přání si svého drahého vizualizujte. směs uložte do skleničky, a pak už nezbývá než využít té správné příležitosti. Stačí opravdu málo, naše babičky říkaly "pod nehet". Konvalinka je totož jedovatá.

JAK SE DOSTAT MU I DO KRVE :
Na svůj použitý látkový kapesník kápněte několi kapek vlastní krve z levého malíčku. Kapesníček usušte a potom spalte. Popel dobře rozmělněte a dejte muži do jídla.

ABY SE VÁŠ DRAHÝ STÁLE VRACEL :
Tento recept vyžaduje připravu. Musíte vystopovat, kudy objekt vašeho zájmu chodí. Pak vezmete trochu prachu nebo hlíny z otisku jeho boty. Do hlíny opilujte svoje nehty. Vše důkladně promíchejte a přidejte pomerančovou esenci nebo šťávu. Pro úspěch celé akce musíte vymyslet, jak to provést, aby to muž snědl.

POSILUJÍCÍ RECEPTY PRO ENY :
Všechno je připraveno. Váš drahý je na cetě k vám, možná sedí už v taxíku. Vaše námaha má být korunována úspěchem. Jako by vám osud nepřál, zrovna dnes jste měla perný den, cítíte se unavená a nejraději byste si šla lehnout. Nemusíte mít obavy, zvládnete to!

Uvařte si na mírném ohni tři vejce. vařte je tři minuty. Uvařená vejce rozsekejte a přidejte tři lžíce medu. Když směs sníte, budet mít po celou noc sílu pro hrátky lásky. Pokud nemíníte jíst vejce s medem, uvařte si speciální kávu. Mletou kávu smíchejte s jemně mletým kardamonem a zalijte horkou vodou. Do hotové kávy přidejte mléko a cukr. Mléko je důležité,protože rozpouští éterické oleje, které obsahuje kardamon. Tato káva vás spolehlivě povzbudí, účinkuje okamžitě. Nepijete kávu ani nejíte vejce? Uvařte si čaj. Do půl litru vody dejte lžíci kořene ženšenu, lžíci zázvoru, lžíci lékořice a tři datle. Vše nechte pět minut projít varem a pak dobře vylouhovat. Stačí jeden šálek, a máte po starosti. Čaj si pro zpříjemnění můžete osaldit medem.

Kouzlení se špendlíky

19. prosince 2007 v 17:53 | Kelly |  Kouzla a rituály
Časový rámec: Různý, od třiceti minut do jedné hodiny po dobu sedmi dnů.

Nejlepší načasování: Obvykle za ubývající fáze Měsíce, nejpříhodnější den se může různit.


PROTI SPOUTÁNÍ KOUZLEM :
Pokud si myslíte, že vás někdo chtěl spoutat kouzlem, nechte svou energii splynout se svíčkou. Propíchněte svíčku uprostřed rovným špendlíkem, asi v polovině její délky. Špendlík zastupuje kouzlo, které vás zasáhlo. Každý den po dobu sedmi dní svíčku na hodinu zapalte, až zcela vyhoří. Špendlíkem se nijak nezabývejte, jen nehte plamen prohořet místem, kde je zapíchnut. Při každodenním pálení svíčky si představujte, jak je z vás kouzlo snímáno, a když se špendlík uvolní, jak jste se od něj osvobodili. Pokračujte v tom sedm dní, i poté, co špendlík vypadne, abyste si posílili svou představu svobody.


ABY ZAPOMNĚL NA LÁSKU K VÁM :
Tutéž podobu můžete použít, pokud chcete, aby někdo zapomněl na svou lásku k vám. Rozřízněte limettu na polovinu a vložte dovnitř jméno osoby, jež vás má přestat milovat. Spíchněte obě poloviny k sobě dvěma špendlíky tak, aby tvořili písmeno X. Uzavřete plod do sklenice naplněné solí a octem a zakopejte ji, abyste pohřbili vášeň.


PRO URYCHLENÍ KOUZLEL S LOUTKAMI :
Máte-li už připravené panenky pro kouzlo lásky a chcete-li jeho působení urychlit, najděte si dlouhý rovný špendlík a spíchněte jím obě loutky dohromady v místě srdce. Tímto aktem zintenzivníte veškerý emocionální zmatek, který k sobě oba cítíte, a přivodíte si ve vašem vztahu krizi jakékoliv povahy.

Nápis, který vám přinese cokoliv si budete přát

19. prosince 2007 v 17:50 | Kelly |  Kouzla a rituály
Potřeby: kousek pergamenového papíru, trocha vaší krve z levého malíčku
Postup: na kousek pergamenu napište krví z vašeho levého malíčku nápis ESAUE, přitom vizualizujte (schopnost si podrobně představit vše do nejmenšího detailu).
ESAUE
SS
AA
UU
ESAUE
Představujte si věc dokončenou, jak jste šťastná. Papírek si dobře uschovejte a noste ho v kabelce nebo v pytlíčku na krku.Pokud jste pracovala přesně a soustředěně, bude vám přání splněno.

Jak začít čarovat

19. prosince 2007 v 17:37 | Kelly |  Čarodějnictví
Chcete ovládat magické síly? Když se začtete do čarodějnických knih, zjistíte, že zdánlivě nadpřirozené věci mají často velmi skutečný základ v podobě soustředění či disciplíny. Magie však může ublížit. Vašim nepřátelům, ale i vám.

O kolik jednodušší život bych měla, kdybych uměla čarovat..., povzdechne si tu a tam téměř každá žena. Bazaar vám ukáže, že to není nemožné. Pomůžeme vám naučit se ovládnout základy magie. Je ovšem nutné okamžitě zapomenout na všechny "čarodějnické" filmy. Ovládnout magické síly je trochu složitější, než se vám předvádí na stříbrném plátně.

Základní požadavky
1. Než začnete vzývat temné síly, uvědomte si, že stejně jako v životě, tak i v magii platí: Čiňte dobro a dobro se vám vrátí, pácháte-li zlo, zlo vás potká, ale jeho výše bude trojnásobná. A také: Dělej všechno, co jen chceš, pokud to neškodí někomu jinému.

2. Než se začnete cvičit v magických rituálech, zapamatujte si, že není dobré lenošit a ani číst v posteli. Vodorovná poloha oslabuje vaši vůli a sílu. Labužnictví a obžerství je nejnižší z hříchů a je v přímém odporu s možností zasvětit se do hlubších tajů magie. Ani vegeta-riánství není dobré, zmenšuje bojovnost.

3. I když jste stokrát slyšela o síle půlnoci, pamatujte si, že k čarování je nejvhodnější hodina předcházející západu slunce. V tu chvíli jsou magické síly každého člověka nejsilnější a mají největší možnosti.

Důležité pomůcky
4. Pokud chcete vykonávat magické obřady, potřebujete místo, které bude jen vaše. Pokud si můžete dovolit celou místnost, je nejvhodnější nabarvit stěny světových stran na svou barvu - severu náleží zelená, východ je žlutý, jih červený a západu sluší modrá barva.

5. Vytvořte si magický oltář. Měl by to být stolek, na kterém budete provádět svůj rituál. Pamatujte si, že na něm nesmí být nic ze železa, žádné šrouby, hřebíky, celý by měl být ze dřeva.

6. Magický oltář musí alespoň v průběhu rituálu stát v kruhu. Kruh nakreslete dostatečně velký křídou na podlahu (můžete ho vysypat moukou nebo popelem, ale není to moc praktické z hlediska úklidu). Síla kruhu vás ochrání před negativními vnějšími vlivy. Kruh vymezuje vaše území, ale zároveň znásobuje vaši magickou energii. Pokud chcete ještě zvýšit jeho účinnost, postavte na jeho obvodu čtyři nezapálené svíce, každou na jednu světovou stranu.

Kouzelný plamen svíčky
7. I když nebudete mít svůj magický meč a pohár s vínem, rozhodně potřebujete na oltář svíčku. Dejte pozor, abyste vybrala kvalitní svíčku s dobrým knotem. Jestliže nepřipravujete nějaké speciální kouzlo, je nejvhodnější vybrat bílou barvu, která je neutrální. Pokud používáte svíčky jiné barvy, pamatujte na jejich speciální vliv na jednotlivé oblasti svého života. (Viz tabulka na konci textu.)

Svíčkové kouzlo Pokud chcete k sobě někoho připoutat, zapalte červenou svíčku, abyste v sobě nalezli zalíbení a přitahovali se z důvodů, které máte na mysli. Následným zapálením zlaté nebo žluté svým kouzlem toho člověka k sobě připoutáte a získáte jeho důvěru. Kouzelné formule, které budete pronášet, musí být stejně jako vaše úmysly čisté.

"Loutka" ve vašich rukou
8. Pamatujte si, že jakmile znáte něčí jméno, znamená to, že nad tím člověkem získáváte určitou moc. Pokud se vám to nezdá, využijte jméno při kouzlech s figurkou osoby, kterou chcete k sobě připoutat nebo vyléčit.
Figurka nebo "loutka" je asi nejstarší pomůckou při magických rituálech, které člověk prováděl. Už pravěcí lidé vyráběli hliněné figurky zvířat a ty zabíjeli, aby měli úspěch při lovu. Proslýchá se, že mnoho vojevůdců vyhrálo své války díky magickým figurkám.
"Loutky" se vyrábějí z vosku, hlíny a nebo hadrů. (Zahráváte si víc, než můžete zvládnout, když vyrobíte figurku z ukradené kostelní svíce, hřbitovní hlíny nebo černé rubášové látky.) My si ukážeme sílu "loutkového" kouzla na jednom z nejznámějších rituálů.

Jak ho k sobě přitáhnete
Pokud si chcete nějakého muže získat nebo udržet, připravte dvě loutky. (Z hadrů stačí vystřihnout přibližný tvar těla, vycpat loutku tajemnou směsí bylinek a sešít.) Jedna loutka jste vy a druhá váš ideální partner. Pamatujte si, že kouzlo je silné a většinou bude znamenat vztah na celý život, proto si ho dobře rozmyslete. Obě loutky položte na oltář s delším kouskem červené stužky. V rámci rituálu, kdy budete pronášet své prosby, obě loutky k sobě přivažte červenou stužkou. Po skončení je svázané zabalte do bíle látky a uložte někam, kde nebudou nikdy rozvázány. Ale pozor nepohřbívejte je! "Loutku" lze použít i k léčení, kdy hadrovou panenku vycpete bylinkami.
Pokud používáte figurku voskovou, stačí jí bylinu dát do rukou. S "loutkami" se dají provádět i zlá kouzla, ale pokud vás to napadlo, vraťte se k prvnímu bodu.

Úskalí a nebezpečí
9. Myslete na to, že už v roce 1331 křesťanský právník Bartolomeus Sossoferrata rozhodl, že čarodějnice by měly být vystaveny těm nejstrašnějším mukám a musí být upalovány zaživa.
10. Možná se vám zdá černá magie mnohem přitažlivější než bílá. Ale pozor: Její vyznavači prý musí líbat černému kocouru konečník, jako důkaz oddanosti pánu Temnot.

Pravidla čarování

18. prosince 2007 v 22:16 | Kelly |  Pravidla a postup čarování
Obrazek
1. Nikomu neškodit
Tato zásada má svoji tradici. Kosmický zákon trojnásobné odplaty vychází z pravidel, že vše, co uděláme, se nám trojnásobně vrátí. Přitom nezáleží, zda šlo o negativní nebo pozivní magii.

2. Nechat působit magii
Většina rituálů přináší zjevné výsledky až po čase. Proto se zdá, že vykonaný rituál nemá žádnou časovou ani prostorovou souvislost, ale okolnosti jako by vyplynuly z normálního průběhu věcí.
3. Čarování vyžaduje určitou námahu
Výsledek rituálu závisí především na našem osobním nasazení, na energii, době a vědomé pozornosti. Rituály násobí a usměrňují kosmické síly. Kdo vykonává rituály povrchně anebo bezmyšlenkovitě zkracuje dobu rituálu, nikdy nevyvolá dynamickou koncentraci sil.
4. Práce vyžaduje námahu při hledání a výběru pomůcek
Kdo není ochotný podstoupit potřebnou námahu při výběru potřebných pomůcek, ten si věci ulehčuje. Potřebné pomůcky by měly být co nejkvalitnější, (mimochodem šikovný člověk si mnoho věcí vyrobí sám ).
5. Duchovní soustředěnost na rituál
Člověk musí udržovat sebe i magické pomůcky v čistotě a pořádku. Měl by být seznámený s průběhem rituálu, zbavit se nečistých myšlenek a držet se cíle, který si vytyčil. Kdo ztratí soustředění, síly se rozptýlí a rituál nebude působit. Soustředěný a disciplinovaný duch působení rituálu zesílí.
6. Úspěch
Je to radostná jednota našeho vědomí a základních životních sil. Je u ní mimořádně vážná koncentrace, ale neměl by chybět popěvek nebo tanec, pokud mohou dopomoci k úspěchu.
7. Vše je víra v sebe i rituál
Pokud se naučíte čarování skutečně ovládát, je ve vašich rukou obrovská síla. Málokdo si ji umí představit, stejně tak jako si nedokážeme jak vypadá třeba nukleární reakce. Ale každý, kdo má trochu trpělivosti, píle a umu, se naučí s její pomocí měnit svůj život. Stačí mít otevřenou mysl a přijmout skutečnost, že ve universu je mnoho sil, které nám mohou být prospěšné, aniž bychom chápali jejich podstatu.
8. Jasný cíl je klíčem
Člověk musí přesně vědět čeho chce dosáhnout a na svůj cíl soustředit všechnu pozornost a síly. Kdo to neudělá, ničeho nedosáhne. Při každém rituálu je zapotřebí mít živou představu, jako by bylo cíle už dosaženo, tedy přesně a jasně vizualizovat (vidět), jakoby se přání už uskutečnilo.
9. Vše je dynamická síla
Bez dynamičnosti je čarování odsouzeno k neúspěchu. Je to hnací síla našeho vesmíru a proto se musí vykonávat s dokonalou odevzdaností .Všechny magické cíle musí vycházet s odevzdanosti a laskavé podpory - k rodině, lidstvu, přátelům, vesmíru světu a k sobě samému.
10. Koncentrace
Myšlenka soustředěná na jediný cíl je základem pozitivní magie. Kdo se připravuje poctivě na rituál a udělá všechny potřebné kroky, rozvíjí zároveň systematicky svou koncetraci duševních sil. Když si člověk narychlo zápálí svíčku, nemá to nic společného s čarováním, protože se mu nepodaří zkoncetrovat a nasměrovat síly. Musí se naprosto soustředit, oddat rituálu a odevzdaně ho připravit a vykonat. Jen tak vytvoří potřebnou koncetraci.
11. Síla
Existující síla, která je skryta v nás, předmětech, v okolí, k dosažení cíle nebo jeho změny.
- podle symbolického významu lze různé předměty vzájemně kombinovat nebo nálezat jejich vzájemnou souvislost.
- duchovní koncentrací je možno symbolická silová pole nasměrovat k určitému cíli.
- předměty v našem okolí mají svůj hmatatelný a symbolický význam
12. Symboly
Vše co je při rituálu používané, symbolizuje nějakou energii, která je v jiné dimenzi. Jestli je člověk skutečně v kontaktu s touto zvláštní energií a je schopen provozovat magii, závisí na tom, jak dobře chápe reprezentativní symboly, které jsou používány v našem světě. Proto je důležitou součástí cvičení studium těchto rituálních symbolů nebo meditace o nich.
13. Negativní magie
Předchozí uvedená magická pravidla vycházejí z toho, že magie spočívá v odevzdání se a patří k božským uměním. Zcela jinak je to u negativní magie. Jejím cílem je zničení, kletba, vyvolání zla, chaosu, působení bolesti. I při této magii je nutná koncentrace zaměřená na cíl. Avšak obrací i proti samému vykonavateli, jenž se podle trojnásobné odplaty vystavuje velkému nebezpečí !
K čarování se používá většinou - oltář, číši, athame ( rituální nůž), hůlku, kadidlo nebo vykuřovadlo či kvalitní vonné tyčinky, misky na sůl, vodu, pak symboly zastupující živly, a další předměty a symboly podle svého cíle, přání a druhu živlu. Nástroje jsou pouze katalyzátory, které pomáhají zaměřit se na cíl pomocí soustředění síly čtyř živlů - stavebních kamenů na dosažení požadového výsledku.
Kdy provádět rituály - k rituálům, by mělo dojít, kdykoliv kdy cítíte potřebu. Rituálům, byste se měli věnovat, když nebude nikým vyrušováni nebo přistiženi, kdy se budete cítit naladěni a schopni soustředit se na daný postup. Čarování v zájmu zisku, přírůstku nebo něčeho zvětšit je za přibývajícího měsíce a čarování , která má něco zmenšit, ubrat je vhodná za ubývajícího měsíce. Nejvhodnější čas na provozování čarování je ten, kdy ji opravdu potřebujete vy. Jenom tehdy budou vaše přání silná, aby se kouzlo mohlo podařit. Pokud, provádíte kouzlo, které se má provádět v rituálním prostředí použijte období "mezi časy" ( např.soumrak, půlnoc, úplněk, ), abyste dosáhli co nejmocnějšího účinku.

Slovníček pojmů

18. prosince 2007 v 22:11 | Kelly |  Slovníček pojmů
Akaša: Pátý element, všudypřítomná duchovní síla prostupuje vesmírem. Je to energie, za které byly svořené prvky.
Amulet: Přírodní předmět, který nosí nositeli ochranu.Amulet může být např. kámen, zkamenělina, zub žraloka, medvěda, kámen s otvorem uprostřed ( např. achát). Amulety nesmíme zaměňovat za uměle vyrobené talismany.
Archetyp: Archetypy jsou univerzální symboly. Archeotypní symboly k nám hovoří v ekumenickém jazyce v podvědomí. Jsou to "obrazy zahalující naše sny, představující "sílu" božstev a nástroj umožňující všechny formy věštění. Archetypní představy se používají ve velké míře při duchovním putování.
Aspekt: Zvláštní princip nebo část tvořivé životní síly s níž se pracuje nebo je uznávána v jednu určitou dobu.
Astrologie: Učení a víra v účinky pohybů a poloh planet a dalších nebeských těles na život a chování lidí.
Babice: Aspekt bohyně reperzentující starou ženu. Je symbolizována ubývajícím měsícem, mrchožroutskou vránou, kotlem a černou barvou. Jejími sabaty jsou Mabon a Samhain.
Bohyně: Ženský aspekt božstva.
Bolline: Nůž s bílou rukojetí, používaný k řezání bylin a jiných rituálních potřeb.
Božstvo: Souhrnný název pro boha a bohyni.
Beltane: Beltane je svátek, který se slaví 30. dubna nebo 1. května. Oslavuje symbolickou jednotu, spojení a sňatek bohyně a Boha a navazuje na předcházející letní měsíce.
Bůh: Mužský aspekt božstva
Bylinkářství: Umění používat byliny k magickým i lékařským účelům.
Cauldron :Výraz spojovaný s čarodějnictvím (kotel). Dá se používat k vaření, umývání, výrobě lektvarů, nápojů.
Coven: Skupina čarodějnic, které společně pracují a uctívají bohy. Může se skládat s libovolného počtu čarodějnic, mužů, žen.
Čarodějnictví: Praktikování přirozené magie - používání bylinek, svíček, kamenů, a dalších magických předmětů, zaklínání, prospěšná magie. Rovněž odkazuje na náboženství Wicca.
Čarodějnice: Obvyklý název pohanů kelstkých, anglokeltských, jihogermánských tradic. Je to ta, která praktikuje čarodějnictví.
Čarování: Zvláštní magický rituál k získání, změnění nebo vypuzení věci nebo stavu.
Druidové: Byli to kněžskou třídou kelstké společnosti, mágy, spisovateli, básníky, kráslovskými rádci. Přisuzuje se jim moc vytvoření kelstkého stromového kalendáře, schopnost komunikace s bájnými bytostmi a vynikající věštecké dovednosti.
Esbat: Pohanský svátek, připadající na každý úplněk.
Evokace: Akt přivolání přítomnosti božstev, přátelských duchů nebo živlů do kruhu nebo domů.
Grimoár: Kniha magických kouzel a rituálů
Hůlka: Rituální nástroj, který se používá pro vytváření kruhů. Může symbolizovat buď prvek vzduchu a východní směr nebo oheň a jih.
Imbolig: Je známý jako Hromnice, dodržovaný 2 . února. Je to den, kdy se uctívá panenská bohyně jako mladá nevěsta vracejícího se boha slunce.
Invokace: Akt vtahování aspektu určitého božstva do vašeho fyzického já.
Kabala: Soubor mystických učení z židovsko-gnostické tradice, na níž založily praxi tradice ceremoniální magie a alexandrovská pohanská tradice. Principy kabaly jsou staré, jako systém studia se však datuje až od středověku.
Kadidelnice: Ohnivzdorná nádoba na pálení vůní.
Kalich: Kalich je rituální nástroj představující vodu a západ a je symbolem ženského principu tvoření.
Kletba: Koncentrace negativní a destruktivní energie, je záměrně vytvořena a zaměřena na osobu, místo, věc.
Keltský stromový kalendář: Systém počítání třinácti lunárních měsíců roku, jenž je založen na tom, že ke každému měsíci je přiřazen posvátný strom ztělesňující jeho povahu.
Klan: Rozšířený rodinný systém.
Kouzlo: Magický "rituál", obvykle nenáboženského charakteru, často doprovázený mluvením.
Kniha stínů: Je to deník, kniha kouzel a průvodce rituály používanými jednotlivými čarodějkami nebo covenem (skupinou) čarodějnic. Je jiné jméno pro grymoár. Je to text, ve kterém se nachází zapsaná kouzla, myšlenky a rituály.
Kolo roku: Představa věčného cyklu. Symbolem kola roku je věnec, prsten, had držící ocas v tlamě nebo kolo s paprsky. V pohanské mytologii bohyně otáčí kolem roku a přináší změny pro své období.
Kruh: Posvátné místo, v němž se provádějí veškeré magické úkoly, úkony a rituály. Kruh obasahuje zvýšenou energii, poskytuje ochranu mágovi/čarodějnici a je vytvářen a rušen jejich vlastními energiemi.
Kužel energie: Rituál zvyšování a soustřeďování energie v kruhu jednotlivce nebo skupiny. Když energie dosáhne vrcholu, je uvolňována, aby vykonala svou práci. Tancování ve směru hodinových ručiček se zaříkáním nebo zpěvem je nejběžnější metodou zvyšování kužele síly.
Mabon : Svátek pojemnovaný podle velšského boha. Tento sabat se koná o podzimní rovnodennosti a oslavuje druhou sklizeň, vinobraní a vyrovannost.
Magie: Magii odlišujeme od iluzionistických kouzel předváděnými na jevišti. Magie je věda a umění uskutečňovat změny podle vlastní vůle.
Megality: Velké stojící kameny nacházející se v kelstkých zemích.
Menhiry: Vztyčené kameny v kelstkých zemích. Tvoří je buď jeden kámen nebo několik manenů umístěných do kruhu.
Midsummer : Sabat dodržovaný o letním slunovratu. oslavuje boha slunce na vrcholu jeho moci a bohyně jako budoucí těhotné matky.
Nabíjení energií: Akt posilování byliny, kamene nebo jiného magického předmětu vlastními energiemi směřovanými k magickému síli.
Nebeský šat: Rituální nahota.
Ostara: Sabat, který se koná o jarní rovnodennosti. Tento sabat oslavuje rovnováhu a obnovu života.
Odvar: Bylinkový čaj, kdysi dávno zvaný lektvar. Obvykle se horkou vodou zalijí 2 lžičky usušených bylinek na šálek. Recepty se liší.
Pentagram: Pěticípá hvězda symbolizující západní pohanství. Je to starý symbol s mnoha významy. Vždy bývá postaven s vrcholem vzhůru. Může představovat 4 živly s pátým duchem nebo to má být člověk s roztaženými končetinami, představující smysl a hmotu. Někdy je hvězda v kruhu a potom se nazývá pentakl. Satanské kulty často používají pentagram, ale obracejí jej, aby symbolizoval hmotu nad duchem, podobně, jak to dělají s křesťanským křížem.
Pentakl: Pentagram obklopený kruhem a vyrytý na kolečku ze dřeva nebo jiném přírodním předmětu.
Pohan: Obecný název pro někoho, kdo se věnuje náboženství země a přírody.
Prvky: O 4 alchymistických prvcích se kdysi předpokládalo, že vytvářejí celý vesmír. Jsou to země, vzduch, voda, oheň a plus pátý prvek duch v nich a mimo něj. Pohanská tradice má pro každý z nich vlastní světovou stranu, nástroje a symboly.
Pohanské pravidlo: Dělej co chceš, pokuď to nikomu neuškodí. Ani tobě ne. Rede zakazuje vykonavatelům, aby ubližovali živým bytostem nebo narušovali něčí svobodnou vůli.
Polarita: Polarita vyjadřuje, že všechno má v sobě dvě stránky nebo dvě síly, které nejsou zcela odděleny. Např. od bohů se může čerpat síla pro dobro i zlo, protože tyto odlišné síly nejsou obsaženy ve dvou oddělitelných entitách, ale jenom v jedné.
Polyteismus: Víra v existenci mnoha různých božstev, z nichž každé má své panství a zájmy a nemusí mít mezi sebou žádný duchovní nebo rodinný vztah. Pohanství je často nesprávně charakterizováno jako polyteistické. Jenže polyteismus na rozdíl od většiny pohanů neuznává jadiný zdroj nebo sílu tvoření.
Pozemská rovina: Metafora používaná pro bdělé vědomí nebo pro běžný pozemský svět, v němž žijeme.
Přitahování měsíce: Starý pohanský rituál vykonávaný o esbatech, aby se přitáhly síly úplňku v jeho apsketu velké bohyně matky do těla čarodějnice. Esbaty a sabaty mohou existovat současně, ale takové konjukce jsou vzácné.
Přitahování Slunce: Toto je méně známý a používaný doprovodný rituál. Přitahování Měsíce, v němž je podstata boha slunce vtahována do těla čaroděje.
Reinkarnace: Víra, že duše lidských bytostí se po smrti vracejí do zemské roviny v jiném lidském těle, nebo dokonce v jiné živé formě.
Rituál: Systematický, formální nebo neformální předepsaný soubor obřadů jehož cílem je dosáhnout změny v životě.
Runy: Obrázky, z nichž některé jsou pozůstatky starých germánských systémů abeced. Jiné jsou piktogramy. Tyto symboly jsou používány v magii a věštění.
Sabat: Všech osm slunečních svátků pohanského roku. Všechny sabaty začínají při západu slunce v předvečer dnů, které jsou pro ně určeny.
Samhain: Je to sabat oslavovaný 31. října v den které mu se říká Halloween. Je to den uctívání bohyně babice a umírajícího boha, který se znovu narodí o Yule. Samhain představoval také konec období sklizně.
Skřítek: nečlověčí pomocník čarodějnice. Zvířata jsou nejběžnějšími skřítky tohoto druhu. Odtud vyplývá obliba koček u čarodějnic. Mezi skřítky také patří netělesní duchové, duchovní průvodci nebo živly.
Talisman: Předmět, který poskytuje svému nositeli ochranu nebo jinou magickou službu - úspěch, štěstí, zdraví, lásku,... Od amuletu se liší tím, že jej vytvořil člověk nebo čarodějnice, která jej nabije svou energií, není to přírodní předmět.
Trojná bohyně: Jediná bohyně ve všech tří aspektech: panna, matka, babice. Je prezentována třemi fázemi měsíce: ubývajícím, úplňkem, přibývajícím.
Tři: hlavní posvátné číslo keltů
Uhranout: Zle se na někoho podívat a způsobit mu tak škodu, někdy i smrt.
Uzemnění: Rozptýlení přebytečné energie vytvořené během magického nebo okultního rituálu vysláním do země. Může to být také proces nebo soustředění se ve fyzickém světě před rituálem nebo astrálním zážitku nebo po něm.
Úlitba: Pokrm, nápoj rituálně podávaný božstvu, přírodnímu duchu nebo bytosti bez těla.
Vizualizace: Umění formovat v duchu obrazy. V magii se používá pro nasměrování energie a dosáhnutí požadované změny , stavu.
Vymítat: Vyhánět zlo, negativitu, démony, většinou z místa, předmětu, někdy z osoby.
Věštění: Umění poznávat budoucnost, většinou s použitím magických nástrojů.
Vědomá mysl: Ta část mozku, k níž máme přístup během normálního bdělého dne. Má schopnost zachování údajů, takže si můžeme snadno vzpomenout na potřebné informace.
Wicca: Víra. Wicca oslavuje životní sílu vesmíru, ztělesněnou v osobě boha či bohyně.
Yule: Sabat oslavovaný o zimním slunovratu. Znamená to jít pozpátku, pohybovat se pracovat nebo tancovat proti směru hodinových ručiček, aby se negativní energie vypudila nebo zmenšila nebo se jí zabránilo v působení.
Zasvěcení: Proces, kdy je jednotlivec uveden nebo připuštěn do skupiny, sféry zájmu, dovednosti nebo náboženství. Zasvěcení mohou být rituální příležitosti, ale i spontální.
Zaklínací kniha: Magická úpracovní kniha, která obsahuje zaklínání, magické vlastnosti přírodních objektů a přípravu rituální výbavy. Nejznámější je Kniha Šalamounova.
Zákon odpovědnosti: Je to často opakovaný důsledek jiných zákonů pohanství. Jednoduše znamená to, že když úmyslně porušíte něčí svobodnou vůli nebo někomu nějakým způsobem ublížíte, musíte přijmout zodpovědnost za svůj čin a snažit se o nápravu. To samozřejmě neplatí na magii, abyste se před někým uchránili, kdo vám chce ublížit.
Zákon trojnásobku: Jediný karmický princip keltského pohanství. Stanoví, že každá energie,kterou čarodějnice nebo mág uvolní (nebo kdodoliv jiný) pozitivním nebo negativním způsobem, se k odesilateli vrátí s trojnásobnou silou.
Živly: Archetypní duchovní bytosti spojené se 4 prvky - země, vzduch, oheň, voda

Svíčky

18. prosince 2007 v 22:04 | Kelly |  Pravidla a postup čarování

Svíčky jsou v magii v podstatě nepostradatelné - zastupují všechny živly :

ObrazekKdyž hoří - Živel Ohně. Zapálením svíce čeká na svůj osud - Živel země. Po zapálení taje na tekutý vosk - Živel vody. Později lehce kouří - Živel vzduch. Pálení svíček je velmi starý magický úkon. Protože, mnoho kouzel vyžaduje, aby se nechali svíčky dohořet, je moudré věnovat peníze na pořádné svícny, které se nemohou vznítit a jsou dost široké na to, aby zachytili kapající vosk. Při pálení svíček platí pravidlo: pro rušení nebo odstrňování něčeho se pálí svíčky za ubývajícího měsíce( od úplňku do novoluní), pro získání něčeho nebo růst se pálí svíčky za přibývajícího měsíce (po novoluní do úplňku). Svíčky bývají spojeny s určitými bylinami a jinými magickými pomůckami a každá je zaměřena na určitý magický úkol. Vyberte si svíčku, tak aby, prezentovala váš magický cíl, rituálním nožem do ní vyryjte svá přání. Potom nalijte trochu vhodného oleje(nejlépe magického - spojeného s druhem rituálu , ktzerý chcete vykonat - láska, antikletba, bohatství a podobně ) na dlaň dominantní ruky a krouživým pohybem svíčku potírejte.
Pokud si přejete, aby se vám něco dostavilo, potírejte svíčku od knotu dolů, až na konec. Pokud chcete něco odstranit, potírejte ji od konce nahoru ke knotu. Naolejovanou svíčku potom vyválejte v příslušných bylinách a postavte ji do svícnu. podržte ruce na obou stranách svíce a v duchu vylévejte myšlenky na svůj cíl do svíčky. Až budete hotovi, rozsviťte svíčku, přitom vizualizujte: a říkejte.
Svíčko moci, svíčko síly, nechť se má přání splní v tuto chvíli
Sílo tryskej z plamene . Dej mi počem touží srdce mé.
Má slova ať mocná jsou, vše co chci mi přinesou.
Říkám tedy Staniž se!
Takto lze jednoduše čarovat pro dosažení téměř všech cílů. Nejlepší je pak ponechat svíčku nebo svíčky na bezpečném místě, aby dohořely.
Použití svíček podle barev :
BÍLÁ
Používá se především při očistných a ochranných rituálech.
Docela dobře slouží pokud konkrétní barvu právě nemáme.
Měli bychom ji mít doma neustále, i kdyby to byla jen obyčejná čajovka.
ŽLUTÁ
Pomáhají relaxovat a navodit klid v duši. Umožňují věštby,
proroctví, podporují vývoj intelektu a podporují výmluvnost a
sebedůvěru.
ORANŽOVÁ
Pomůže přivolat ztracené předměty, případně různé nedefinované
vlivy. Je v ní energie, přitažlivost, magnetismus.
RůŽOVÁ
Přátelství, manželství, láska. Posiluje vztahy, harmonii i
pochopení. Jejích účinek násobíme růžovými kameny, které
přiložíme k zapálené svíci (nepostradatelné v jakékoliv magii
pro lásku) .
ČERVENÁ
Zapalte jí při každém rituálu, který souvisí s láskou, vášní a
a odvahou.
FIALOVÁ
Zesiluje kouzlo, které vykonáváte. Účinky dodává uzdravujícímu
nebo ochrannému kouzlu. Zapálíte-li fialovou svíci, pomůže vám
v přístupu k magii.
MODRÁ
Velmi dobře se do prostor kde spíme, popřípadě odpočíváme.
Chrání před nežádoucími vlivy a vyvolává věštecké sny.
Používáme ji na přivolání pevného zdraví.
ZELENÁ
Pomáhá k získání a udržení peněz, při hledání zaměstnání,
plodnosti, léčení a obecně růstu. Hodí se ale i pokud jde o
štěstí obecně.
HNĚDÁ
Pomáhá při rituálech spojených se zvířaty či domácností.
ČERNÁ
Rituály s černou svící jsou určeny k odpuzení negativního vlivu
určité osoby, ke zpětnému zaslání záporné vibrace. Můžeme je
použít i jako podpůrný prostředek při potlačování zlozvyku.
Dny v týdnu a jejich barvy ...
Pondělí - bílá/stříbrná
Úterý - červená
Středa - fialová
Čtvrtek - modrá
Pátek - zelená
Sobota - černá a tmavě modrá
Neděle - žlutá nebo zlatá
Barvy a astrologická znamení
Kozoroh - modrofialová/hnědá
Vodnář - fialová/tm. modrá
Ryby - fialovočervená/bílá
Skopec - červená/červená
Býk - červenooranžová/růžová
Blíženci - oranžová/šedá
Rak - žlutooranžová/stříbrná
Lev - žlutá/zlatá
Panna - žlutozelená/zelená
Váhy - zelená/modrá
Štír - zelenomodrá/indigo
Střelec - modrá/oranžová
BARVY
bílá : čistota, dokonalost, nevinnost, spolehlivost, láska k pravdě
negace - chladnost
černá : odolnost, důstojnost, schopnost obnovy, návrat
negace - násilí, strach, temnota
červená : láska, vášeň, síla, dobyvačnost,
negace - vztek, nenávist
modrá : klid, mír, uvolnění, jistota, vytrvalost
negace - nuda, prázdnota
žlutá : slunce, radost, osvobození, touha po svobodě
negace - povrchnost, závist
zelená : rovnováha, růst, naděje, stálost, život, uzdravení
negace - netečnost, moc
růžová : romantika, jemnost, láska
negace - bezbranost
fialová : mystika, magie, proměna, citlivost
negace - žal, pokání, odpor
tyrkysová : komunikace, humor, půvab, přátelství, družnost
negace - přehnaná ctižádostivost
oranžová : zdraví, životní elán, síla, odvaha, energie
negace - lehkomyslnost
Odstraňte všechny pomůcky a ukliďte oltář. : vás mocnosti Vody, abyste byly tomuto obřadu přítomny a střežily tento kruh.
5. Přivoláte živly.

Úplněk a jeho vliv na čarování

18. prosince 2007 v 22:03 | Kelly |  Pravidla a postup čarování
Každý ze třinácti úplňků v roce má odlišnou energii. Jejich vliv na nás je nesporný a my sami cítíme, že každý úplněk na nás působí jinak. Stejný vliv mají i na čarování. Měsíc se pohybuje rokem přes dvanáct znamení zvěrokruhu a každý z úplňků má proto jinou povahu. Při provádění rituálu musíte energii nejen pochopit ale i procítit. Úplněk je vždy proti kladným znamením slunci.Když je tedy období slunečního znamení v Beranu, je úplněk ve Vahách. Když se úplněk v Raku je úplněk v Kozorohu. Povaha rituálu by měla bát v souladu s povahou měsíce.

Měsíce rozdělené do čtyř základních skupin

ZEMSKÉ MĚSÍCE - Býk, Panna, Kozoroh
tato znamení jsou spíše materiálně založena, mají ráda stabilitu a bezpečí.
OHNIVÉ MĚSÍCE - Beran, Lev, Střelec
tato znamení jsou impulzivní, jdou rázně za svým cílem, ale také jsou velkými optimisty. V tomto období můžete zahájit změny.
VZDUŠNÉ MĚSÍCE - Blíženci, Váhy, Vodnář
tato znamení jsou rozvážná, objektivní. V tomto období je podpora komunikace, psaní, také je vhodné na cestování.
VODNÍ MĚSÍCE - Ryby, Štír, Rak
tato znamení jsou emocionální a snadno zranitelná. Toto období je vhodné při touze po lásce, plodnosti, vnímavosti.

POVAHA ÚPLŇKU

Beran - energie, odvaha, průbojnost, boj, ale také zlost. Je to vhodný čas pro uskutečnění smělých plánů. Buďte odvážná a průbojná.
Býk - láska, domov, peníze plodnost, čarujte s penězi, majetkem, ale také na plodnost.
Blíženci - komunikace, kontakty, psaní, nápady. Odstranění nesvárů a starých problémů.
Rak - Plačtivost, přílišná vnímavost, přichází čas na touhu po lásce, domovu, plodnosti. Čarujte na lásku, plodnost, rodinu. Provádějte kouzla na odpuzení zla, také rituály na očištění.
Lev - sláva, sobeckost, krása, štěstí, čarujte na velké tvořivé projekty.
Panna - klid, síla, je vhodná doba na uklidňující a očistné obřady. Zmírňuje nemoce.
Váhy - šance zářit a oslňovat, při čarování se zbavujte všeho co vás vnitřně svazuje.
Štír - odvážnost, touha po odplatě, vášen, láska, čarujte na strach a zranitelnost, je vhodná doba pro milostnou magii.
Střelec - cestování, při rituálech můžete odstranit své problémy, konflikty, malichernost, podlost.
Kozoroh - kariéra, postavení, šetření peněz, čarujte na nové plány a odhazujte zmařená díla.
Vodnář - nápady, pochopení, čarujte na přátele, pochopení přátel, vhodné na urovnání sporů.
Ryby - láska, snění, city, touha, láska k lidem, přecitlivělost, zranitelnost, věnujte se magii plně, ale nečarujte na praktické věci. Chraňte lásku, vztahy mezi lidmi, život na zemi.

Sluneční znamení
Znamení úplňku
Beran
Váhy
Býk
Štír
Blíženci
Střelec
Rak
Kozoroh
Lev
Vodnář
Panna
Ryby
Váhy
Beran
Štír
Býk
Střelec
Blíženci
Kozoroh
Rak
Vodnář
Lev
Ryby
Panna

Dny v týdnu a jejich vztah k planetám

Neděle - den Slunce, čaruje se na sílu, přátelství, kariéru, úspěch, štěstí, peníze
Pondělí - den Měsíce, čaruje se na plodnost, city, rodinné vztahy, změna
Úterý - den Marsu, čaruje se na bojovnost, kuráž, odvahu, vášnivost
Středa - den Merkuru, čaruje se na navazování kontaktů, cestování, rozum
Čtvrtek - den Jupitera, čaruje se na peníze, prestiž, uznání, úspěch, blahobyt
Pátek - den Venuše, čaruje se na lásku, vztahy, manželství, krásu, umění, radost
Sobota - den Saturna, čaruje se uzavírání smluv, praktičnost, smrt, čas, stabilita

SAMOZASVĚCENÍ

18. prosince 2007 v 22:02 | Kelly |  Pravidla a postup čarování
Na světě je mnoho čarodějnických kruhů, většina z nich má vytvořeno své zasvěcení. Pokud postupem času zjistíte, že chcete patřit k nějaké skupině budete asi muset podstoupit ještě jedno zasvěcení, která společenství uznává..

Samozavěcení - z keltské magie
Tento rituál by se měl vykonávat v době úplňku. Doporučuje se být nahá/ nahý a nemít na sobě žádné šperky.
Potřeby: svíci, kadidelnici, kadidlo, číši - pohár na vodu, sůl, číši na víno, misku na úlitbu, číši s vínem, miska na olej, olej - vonný nebo olivový, dýka, pentagram, šperk
Postup: zhotovte magický kruh, který je popsán výše , tam , kde píšu připravte se na vlastní kouzlo, zaříkadlo, pokračujte takto:
Nysypte si špetku soli na jazyk a řekněte:
Jsem smrtelník/ - ice, jehož/již Trojjedinná Bohyně a Velký Bůh milují a o něhož/ niž pečují. Veškerenstvo se skrze Velkou Matku rodí, a k ní se též, až nastane čas, všechno zase navrací. Skrze její kotlík posvátný do tohoto fyzického světa vstupuji a opuštím jej, až se činy svými nebudu muset více vracet, abych se poučil/a.
Postavte (vonný) olej na pentagram. Poklekněte u oltáře a říkejte:
Já (magické jméno). Rád/a přicházím, abych věnoval/a svůj život pohanství, dávným keltským bohům, jejichž moc je stále ještě silná a živá. Zde nyní slibuji, že se vydám po stezkách dávných, jež vedou k pravé moudrosri a vědění. Budu sloužit velké bohyni a uctívat Velkého boha. Jsem pohan, jsem kámen v dávném kruhu stojím bezpečné rovnováze na Zemi a přitom otevřen/a nebeským větrům trvajícím od věků. Nechť staří kelští bohové má slova dosvědčí!
Vstaňte a přejděte do východní čtvrtiny. Říkejte:
Hle, ó mocnosti Vzduchu! Já (magické jméno), následuji Pána a Paní.
Přejděte na jih a říkejte:
Hle, ó mocnosti Ohně! Já (magické jméno), následuji Pána a Paní.
Přejděte na západ a říkejte:
Hle, ó mocnosti Vody! Já (magické jméno) následuji Pána a Paní.
Přejděte na sever a říkejte:
Hle, ó mocnosti Země! Já (magické jméno) následuji Pána a Paní.
Vraťte se k oltáři. Vezměte olej, kápněte si ho na ukazováček své dominantní ruky a pomažte si s ním čelo. Řekněte:
Nechť je má mysl otevřena pravdě tvé.
Pomažte si horní ret a řekněte:
Nechť má ústa mezi nevěřícími mlčí.
Pomažte si srdce a řekněte:
Nechť tebe mé srdce stále vyhledává
Pomažte si střed dlaní a řekněte:
Nechť mé ruce zdvihají k tvé chvále.
Pomažte si nárty u nohou a řekněte:
Nechť se mé nohy vždy ubírají tvými tajnými stezkami.
Položte svůj šperk na pentagram a říkejte:
Toto budu používat pro veškeré úkony magické. Požehnejte, ó Velicí bohové, tomuto (název šperku)aby i mně bylo žehnáno a abych byl/a ochraňován/a.
Napijte se trošku vína, ale nechte trochu na úlitbu (po ukončení rituálu se lije ke stromu).
Poté můžete ukončit rituál.

Vytvoření magického kruhu

18. prosince 2007 v 22:01 | Kelly |  Pravidla a postup čarování
1. Nejprve si zajistěte, že vás nebude nikdo vyrušovat.
2. Připravte si obřadní předměty, které budete na rituál potřebovat, symboly, byliny, např, čarujete-li na finance, dáte na oltář drobné peníze, čarujete li na lásku dáte na oltář mušli a růžový křemen a vše co si myslíte, že souvisí s láskou,....
3. Oltář si dáte do prostřed rituální oblasti - musí být směrovaný na východ. Postavíte se směrem k východu vezmete rituální nůž nebo hůlku do ruky a začnete (můžete kreslit i prstem , opisovat kruh ve směru hodinových ručiček. Představujte si stříbromodrý plamen, jak šlehá z hůlky či nože (prstu - ukazováčku) do země. 4. Na východě zase skončíte, ale kruh trochu přetáhnete.
K východu, zapálíte východní svíci a přivítáte živel vzduch
Vyzývám vás, mocnosti Vzduchu,abyste byly obřadu přítomny a střežily tento kruh.
Přejdete na jih zapálíte jižní svíci a přivítáte oheň se slovy :
Vyzývám vás, mocnosti Ohně,abyste byly tomuto obřadu přítomny a a střežily tento kruh.
Pak jdete směrem k západu a zapálíte svíci a přivoláte živel se slovy:
Vyzývám Skončíte tím, že přejdete na sever, zapálíte severní svíci a zavoláte živel:Vyzývám vás mocnosti Země, abyste byly tomuto obřadu přítomny a střežili tento kruh.
Poté po směru hodinových ručiček kruh vpokropte posvěcenou vodou a vykuřte vykuřovadlem.
V
raťte se k oltáři uprostřed a postavte se čelem k východu, zvedněte ruce a říkejte:
Tento kruh mocnýmne vůkol chrání. Jak tu stojím na světů rozhraní.
6.
Pak můžete meditovat nebo vykonávat kouzlo, ..... říci zaříkadlo,............či vykonat svůj připravený rituál.
Když máte rituál ukonce musíte propusit a poděkovat živlům.
7.Přejdete na východ zhasnete svíci řeknete:
Když chcete rituál ukončit
Mocnosti Vzduchu, odejděte v pokoji. Děkuji a velebím vás.Přejdete na jih a zhasněte svíčku. Řekněte:Mocnosti Ohně, odejděte v pokoji. Děkuji a velebím vás.Přejdete na západ a zhasněte. ŘekněteMocnosti Vody, odejděte v pokoji. Děkuji a velebím vás.Skončíte tím, že přejdete na sever a zhasnete černou (zelenou) svíčku. Řekněte:Mocnosti Země, odejděte v pokoji.
Děkuji a velebím vás.
Přetněte kruh zpětným pohybem svého nože. Abyste uvolnili všechny síly, které v kruhu zůstaly. Řekněte:Kruh je otevřen,a přesto kruhem zůstává
Kolem i mnou stále proudí jeho síla magická.
8.
Nechejte na něm pouze ty svíčky, nebo předměty tam zůstat musí. Buď proto, aby svíčky dohořely,nebo proto,aby napomáhaly působení magických sil během určitého časového úseku.Tímto jste vykonali celý obřad
te stejným způsobem, jako jste je přivolal/a a dodáte Propuštím tě a děkuji!